• Bộ biến áp dụng căng thẳng khổ KA-A

    Bộ biến áp dụng căng thẳng khổ KA-A

    Tính năng: Gage mẫu được thiết kế để xác định nguyên tắc áp lực và căng thẳng Xếp chồng lên nhau và phẳng công trình xây dựng có sẵn Mô tả: Của LCT căng đo được thực hiện constantan giấy bạc hoặc giấy bạc evanohm và nhựa phenol nhựa, họ là linh hoạt và chỉ đơn giản...Hơn
  • Mô hình vòng tròn căng khổ KA

    Mô hình vòng tròn căng khổ KA

    Tính năng: Gage mẫu được thiết kế để xác định nguyên tắc áp lực và căng thẳng Xếp chồng lên nhau và phẳng công trình xây dựng có sẵn Mô tả: Của LCT căng đo được thực hiện constantan giấy bạc hoặc giấy bạc evanohm và nhựa phenol nhựa, họ là linh hoạt và chỉ đơn giản là...Hơn