• Nhà ga Leadwire Sloder STF(H)

    Nhà ga Leadwire Sloder STF(H)

    Tính năng: STF là mềm mại với pastern, làm bằng đồng lá mỏng và polyimide cơ sở; STH là khó khăn, làm cơ sở tinh khiết đồng lá mỏng và thủy tinh gia cường sợi expoxy.Hơn