Chứng chỉ


Giấy chứng nhận OIML sê-ri 1.LAB

LAB-series-OIML-Certificate_01、.jpgLAB series OIML Certificate_.jpg2.LAD-A Chứng chỉ OIML

LAD-A OIML Certificate_01.jpgLAD-A OIML Certificate_02.jpg3. Chứng chỉ LAE-A OIML

LAE-A OIML Certificate_01.jpgLAE-A OIML Certificate_02.jpg
4. Chứng chỉ NTEP

NTEP Certificate_01.jpgNTEP Certificate_02.jpg5. Giấy phép đo LCT

LCT-Measurement-license_01.jpg


Giấy chứng nhận 6.ISO


ISO Certificate.jpg